Onderwijs Beemd

De peuters van de Toverbal en de kinderen uit groep 1 en 2 vormen samen het Peuterkleuterhuis. Pas na groep 2 is het belangrijk te weten welke basisschool / stroming het beste bij uw kind past. Kiest u samen met uw kind voor stroming de Beemd (meer programmagericht onderwijs) of de Kring (meer ervaringsgericht onderwijs). Uiteraard kan de leerkracht u daarbij helpen. Switchen van stroming is altijd mogelijk. Hieronder meer informatie over de identiteit van de Beemd.

Identiteit

De Beemd is een katholieke school; een bijzondere school dus. Maar het predicaat katholiek neemt niet weg dat er ook voor andere levensovertuigingen plaats is. We zijn immers een open school. De normen en waarden die we hanteren kunnen ook voor mensen met andere levensovertuigingen positief of vanzelfsprekend zijn. Die overtuiging wordt vertaald in het onderwijs van alledag. De nadruk voor de levensbeschouwelijke identiteit ligt met name in de wereld oriënterende vakken, waar we aandacht besteden aan verschillende culturen en geloven. 

Meer informatie over de missie, visie van de Beemd