Onderwijs Beemd

De peuters van de Toverbal en de kinderen uit groep 1 en 2 vormen samen het Peuterkleuterhuis. Pas na groep 2 is het belangrijk te weten welke basisschool / stroming het beste bij uw kind past. Kiest u samen met uw kind voor stroming de Beemd (meer programmagericht onderwijs) of de Kring (meer ervaringsgericht onderwijs). Uiteraard kan de leerkracht u daarbij helpen. Switchen van stroming is altijd mogelijk. Hieronder meer informatie over de identiteit van de Beemd.

Identiteit

De Beemd is een katholieke school; een bijzondere school dus. Maar het predicaat katholiek neemt niet weg dat er ook voor andere levensovertuigingen plaats is. We zijn immers een open school. De normen en waarden die we hanteren kunnen ook voor mensen met andere levensovertuigingen positief of vanzelfsprekend zijn. Die overtuiging wordt vertaald in het onderwijs van alledag. De nadruk voor de levensbeschouwelijke identiteit ligt met name in de wereld oriënterende vakken, waar we aandacht besteden aan verschillende culturen en geloven. 

Meer informatie over de missie, visie van de Beemd


Groepen  

Op de Beemd kiezen we voor een homogene samenstelling van de groepen 3 tot en met 6 en in de groepen 7/8 een heterogene samenstelling. Met heterogene samenstelling bedoelen wij dat er twee leerjaren en dus ook leeftijden bij elkaar zitten. We hebben in het schooljaar 2018/2019:  

  • Twee groepen 3 
  • Twee groepen 4
  • Eén groep 5
  • Eén groep 5/6*  (*vanwege het leerlingaantal is hier gekozen voor 1 combinatiegroep)
  • Één groep groep 6
  • En drie groepen 7/8

De groepsgroottes variëren van 23 tot 29 leerlingen.