Kerstmusical

De kerstmusical hoort bij de Beemd. En daarom staat de Beemd, in de periode vanaf de herfstvakantie tot de kerst, in het teken van drama, toneel en zang. In deze periode werken we met zijn allen aan onze kerstmusical. In 2017 werd het verhaal van de Christmas Carol over Scrooge ten tonele gebracht. De kerstmusical voor 2018 was The Liong King.

Impressie van voorgaande jaren:

De leeuwenkoning 
Kerstmusical Belle en het Beest
Alice in Cyberland

Wie doen er mee?

  • De groepen 5 t/m 8: de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen allemaal deelnemen aan de musical. In zelf gekozen workshops bereiden ze zich op een middag in de week voor. Waar nodig zal er ook op andere momenten geoefend worden. Er worden reclamefilmpjes gemaakt voor aangemelde sponsoren, er wordt aan het decor gewerkt, gedanst, toneel gespeeld en gezongen.
  • De groepen 1 t/m4: voor de groepen 1 t/m 4 is de deelname anders georganiseerd. De leerkracht vraagt aan de leerlingen van zijn of haar groep wie er mee wil doen aan de kerstmusical. Zij zullen een dans ten tonele brengen tijdens de musical. Ook zullen zij hiervoor gepaste kleding, schmink en een bepaalde haardracht krijgen. Hiervoor zijn een heleboel helpende ouders aanwezig, voorafgaand en tijdens de musical.
Wanneer uw kind wil deelnemen zal hij/zij op een van de voorstellingen mogen spelen. Dit wordt zo snel mogelijk worden gecommuniceerd met u als ouder. Want het is super om als trotse ouder in de zaal hiervan te kunnen genieten. 

Data voorstellingen 

Er staan vier voorstellingen voor de ouders gepland in de week vòòr de kerstvakantie. Op woensdagmiddag en -avond en op donderdagmiddag en -avond.