Kerstmusical

De kerstmusical hoort bij de Beemd. En daarom staat de Beemd, in de periode vanaf de herfstvakantie tot de kerst, in het teken van drama, toneel en zang. In deze periode werken we met zijn allen aan onze kerstmusical. In 2018 werd het verhaal van de the Lion King ten tonele gebracht. De kerstmusical van 2019 was Aladdin.

Impressie van voorgaande jaren:

De leeuwenkoning 
Kerstmusical Belle en het Beest
Alice in Cyberland

Wie doen er mee?

  • De groepen 5 t/m 8: de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen allemaal deelnemen aan de musical. In zelf gekozen workshops bereiden ze zich op een middag in de week voor. Waar nodig zal er ook op andere momenten geoefend worden. Er worden reclamefilmpjes gemaakt voor aangemelde sponsoren, er wordt aan het decor gewerkt, gedanst, toneel gespeeld en gezongen.
  • De groepen 1 t/m 4: voor de groepen 1 t/m 4 is de deelname anders georganiseerd. Per groep doen een paar kinderen mee, op vrijwillige basis. Zij zullen een dans ten tonele brengen tijdens de musical.
  • Alle kinderen dragen gepaste kleding, schmink en haardracht . Hiervoor zijn een heleboel helpende ouders aanwezig, voorafgaand en tijdens de musical.

Data voorstellingen 

Er staan vier voorstellingen voor de ouders gepland in de week vòòr de kerstvakantie. Op woensdagmiddag en -avond en op donderdagmiddag en -avond.