Het Peuterkleuterhuis

Het Peuterkleuterhuis maakt onderdeel uit van EBC Icarus. Hieronder meer informatie over het concept van het Peuterkleuterhuis. Het Peuterkleuterhuis is een samenwerking tussen peuteropvang de Toverbal (van kinderopvang de Plu), basisschool de Beemd en basisschool de Kring. Het Peuterkleuterhuis bestaat uit de peutergroepen van de Toverbal en de groepen 1 en 2.

De kleutergroepen werken vanuit hetzelfde concept. Deze staat hieronder omschreven. Het is onze wens om, in de toekomst, de peutergroepen ook vanuit hetzelfde concept te laten werken. Helaas staat wet- en regelgeving dit nog niet toe. En ook organisatorisch geeft dit nog uitdagingen. We werken hier wel stap voor stap naar toe.

Pedagogisch klimaat (Veiligheid, autonomie en betekenisvol)

Om tot ontwikkeling te komen is het vooral belangrijk dat het kind goed in zijn vel zit. Het creëren van een goed pedagogisch klimaat waarin het welbevinden van kinderen centraal staat is een belangrijke taak van de leerkracht. Het tegemoet komen aan de basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie. Voor competentie betekent dit, dat we zorgen dat het spelen en leren in een veilige, rijke omgeving is afgestemd op de kinderen. Hierdoor bevorderen we het (zelf)vertrouwen en plezier.  Eigen keuzes mogen maken, eigen initiatief tonen komt tegemoet aan de behoefte van autonomie. Ruimte, veiligheid en ondersteuning van de leerkracht is daarbij cruciaal. Ook de sfeer en veiligheid in de groep zijn van invloed. Je op je gemak voelen, acceptatie en jezelf kunnen zijn is van belang om tot ontwikkeling te komen en om relaties aan te gaan met groepsgenoten, de leerkracht en de wereld om je heen.  

Spelen (Natuurlijk leert het kind! Spelen = leren = groeien)

Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding, zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen, willen eigen keuzes maken.  Wij willen in ons onderwijs uitgaan van deze natuurlijke houding.  Spel is een belangrijke pijler binnen ons kleuteronderwijs. Door spel leren kinderen zichzelf, elkaar en de wereld kennen. Door spel kunnen kinderen hun emoties verwerken en krijgen ze grip op de werkelijkheid. Spel is belangrijk voor de brede ontwikkeling, zoals de sociale emotionele, de cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Ze leren welke regels van toepassing zijn tijdens het spel, door vallen en opstaan, om rekening met elkaar te houden.  In ons Peuterkleuterhuis vindt spelend leren plaats in een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Spelen en leren door eigen keuzes te maken, motivatie, ervaringen en deels door stimulans en begeleiding van een volwassene. Daarom zoeken we naar een balans tussen vrij spel en begeleid spel.  Door spel ontdekt het kind wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Dit noemen we de zone van de naaste ontwikkeling.

Natuurlijk leert het kind!

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.