Hoogbegaafdheid: de Verrekijker(tje)s

We kennen zorg op verschillende niveaus. Zo zijn er op school ook kinderen die behoefte hebben aan leerstof die verder gaat dan het groepsniveau. We proberen dit zoveel mogelijk binnen de groep vorm te geven. Het kan echter zijn dat een kind een IQ heeft van 130 of hoger of een onderwijsvoorsprong heeft van 15 onderwijsmaanden, waardoor het nodig kan zijn om op een nog dieper niveau met andere kinderen samen te werken.

Verdieping

Het is voor kinderen vanaf groep 4 mogelijk om deel te nemen aan een plusgroep, de Verrekijker(tje)s. Binnen deze groep is vooral het leren leren het hoofddoel. Hiervoor wordt gewerkt met verdiepingsmateriaal en projecten. Ze komen met opdrachten in aanraking die een uitdaging voor hen vormen. Het is voor deze leerlingen nodig om een goede leerhouding te ontwikkelen. Vanuit deze plusgroep gaat er ook werk mee naar de klas in de vorm van huiswerk waaraan deze kinderen werken naast en/of in plaats van hun groepstaken. Op deze wijze proberen we ook voor deze kinderen een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren. 

Protocol hoogbegaafdheid EBC Icarus (pdf)