Schoolcontactpersoon

Zit je ergens mee? Weet dan bij wie je terecht kan.

De schoolcontactpersoon heeft als taak om kinderen te ondersteunen op het moment dat zij een klacht hebben ten aanzien van seksuele intimidatie en/of machtsmisbruik. De schoolcontactpersoon
  • luistert naar het kind;
  • gelooft het kind; 
  • zoekt naar een oplossing;
  • en vertelt wat het kind beste kan doen.

Onze schoolcontactpersonen

Onze schoolcontactpersonen zijn Yvonne Vleeming, Willemijn van Wijck en Jacky Kroonenburg. Ze zijn te bereiken via de mail en uiteraard in de wandelgangen.

Yvonne Vleeming: y.vleeming@skoposschijndel.nl 
Willemijn van Wijck: w.vwijck@skoposschijndel.nl
Jacky Kroonenburg: j.kroonenburg@skoposschijndel.nl

De kindertelefoon

De Kindertelefoon is een Nederlandse telefonische hulpdienst voor kinderen, waar kinderen en jongeren tot 18 jaar die behoefte aan een gesprek hebben gratis naar kunnen bellen. Het gesprek kan gaan over welk onderwerp dan ook. De kindertelefoon: 0800 - 0432 (gratis).