Stichting TIM

Stichting TIM Schijndel is een stichting die kleinschalig ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding biedt aan kinderen met een beperking. Door gespecialiseerde 1 op 1-begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving, wordt ieder kind gestimuleerd zich optimaal te ontwikkelen. Binnen stichting TIM staan terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder een beperking centraal: "Kinderen leren van kinderen". Een doel dat we realiseren door ons te vestigen binnen Educatief Basiscentrum Icarus in Schijndel. Stichting TIM Schijndel brengt kinderen met een beperking daardoor weer midden in de maatschappij!  

Meer informatie

Neem een kijkje op www.stichtingtim.nl