Schoolplan

Om de kwaliteit van het onderwijs op de school te waarborgen worden er plannen gemaakt. De school legt aan de hand van deze plannen verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR), SKOPOS  en de inspectie van het onderwijs. Iedere 4 jaar maakt de school een nieuw plan. In dit plan is opgenomen waar de school voor staat, hoe het onderwijs wordt ingevuld, hoe we de kwaliteit waarborgen en wat de ontwikkeldoelen zijn voor de komende jaren. Het schoolplan is goed gekeurd door de MR. De jaarplannen zijn opgenomen in het schoolplan.

Het huidige schoolplan loopt van 2018 tot en met 2022.