Jaarplan EBC Icarus

Het jaarplan van EBC Icarus bevat een overzicht van activiteiten, resultaten en eventuele kosten van de plannen vanuit EBC Icarus in het beleidsschooljaar 2020-2021. Het jaarplan is tot stand gekomen in overleg met directie, team en MR. Het komt voort uit het schoolplan 2018-2022.

Het jaarplan bestaat uit een viertal onderdelen:

  1. Peuterkleuterhuis
  2. Internationalisering/Engels
  3. Ouderbetrokkenheid
  4. Conceptontwikkeling stroming Beemd en stroming Kring

Het jaarplan staat omschreven in het schoolplan van beide stromingen.