Ouderarena

Algemeen

Als ouder heb je ideeën over hoe het onderwijs op school beter kan. Maar, voor je het weet, word je gezien als een 'zeur'. Daarom organiseren we een ouderarena, zowel ouders als leraren vinden het leuk om hier aan deel te nemen. In een cultuur van continu verbeteren in het onderwijs is het voor ons een randvoorwaarde om de ouders regelmatig te vragen wat zij graag verbeterd zouden zien, en vervolgens óf zij de verbeteringen ervaren.

Hoe werkt het?

We organiseren ongeveer 3 ouderarena's per jaar, waar je je als ouder per  keer voor kunt aanmelden.
We laten leraren/directie/ouders van tevoren de vragen bedenken die de ouders gaan beantwoorden in een zogenaamde ouder arena.
Eén van de ouders of een andere betrokkene is gespreksleider die de vragen stelt aan de ouders en begeleidt het gesprek. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden om het gesprek een richting te geven.
De vragen, die van te voren zijn aangeleverd, door de leraren/directie/ouders, zijn gericht op de kwaliteit van onderwijs.
De leraren/directie maar ook de MR evalueren samen de uitkomsten en vervolgens bepalen ze wat ze ermee gaan doen. De acties die voortkomen uit de arena worden teruggekoppeld aan de deelnemende ouders.