Talententijd

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen. Kinderen moeten de kans krijgen talenten op school te ontdekken, uit te bouwen en te benutten. Deze brede ontwikkeling is mogelijk omdat school enerzijds een veilige, vertrouwde omgeving biedt en anderzijds een prikkelende, uitdagende omgeving moet zijn. 

We hebben per jaar twee periodes van ongeveer 5 weken een Talententijd. Elk kind kiest voor een periode van ongeveer 5 weken één onderdeel/ workshop. Er zijn workshops voor alle groepen. De workshops zijn heel divers waarbij het experimenterend, onderzoekend en ondernemend leren centraal staat. De workshops worden begeleid door leerkrachten, ouders en vrijwilligers.